Pobieram jednocześnie rentę wypadkową i połowę emerytury. Chciałbym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ZUS powiedziano mi, że to spowoduje, iż utracę prawo do jednego z tych świadczeń. Czy prowadzenie działalności jest w mojej sytuacji zakazane?

Nie, nie jest zakazane, ale rzeczywiście spowoduje utratę prawa do kumulacji świadczeń.