Czy świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak wynagrodzenie minimalne, zostanie w 2023 roku zwalroyzowane dwukrotnie? Z takim pytaniem w interpelacji poselskiej wystąpiła posłanka Iwona Hartwich. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało.

W 2023 roku wynagrodzenie minimalne zostanie zwaloryzowane dwukrotnie. Od 1 stycznia do kwoty 3490 zł brutto, a od 1 lipca wzorśnie o dodatkowe 110 zł brutto i wyniesie 360 zł brutto. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w jednym roku jest możliwa jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik wzrostu cen wynosi co najmniej 5 proc. W 2023 roku prognozowany poziom inflacji wyniesie 10 proc. - stąd dwie podwyżki.

“Z moim biurem kontaktują się osoby pobierające wskazane świadczenie - opiekunowie osób niepełnosprawnych. Świadczenie pielęgnacyjne stanowi dla nich zapłatę za ciężką i wyczerpująca pracę w postaci opieki nad osobą niepełnosprawną. Skoro w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia, racjonalne jest również zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego” - pisze w interpelacji posłanka Hartwich.

I pyta: Czy świadczenie pielęgnacyjne będzie w 2023 roku dwukrotnie waloryzowane?

W odpowiedzi, wiceminister Barbara Socha wyjaśnia, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega procesowi corocznej waloryzacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 3a-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.).

Z przywołanych przepisów wynika, że w ciągu roku możliwa jest jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego i jest ona wprowadzana od 1 stycznia. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o wskaźnik waloryzacji, jakim jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązujący na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Ważne

Dlatego, w roku 2023, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 zł miesięcznie.

Jak wyjaśnia wiceminister, lipcowa podwyżka płacy minimalnej zostanie uwzględniona w kwocie waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 roku.