Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd.
Jego przyjęcie było zapoczątkowane uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r. RDS skorzystała ze swojego uprawnienia do przekazania rządowi własnego projektu aktu prawnego w celu podjęcia nad nim dalszych prac legislacyjnych.