Senackie komisje rolnictwa oraz rodziny nie wniosły poprawek do noweli ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. Zgodnie z nią od marca 2023 r. emerytury i renty, w tym rolnicze, wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł.

Uchwaloną przez Sejm 27 października br. nowelizacją zajmowały się we wtorek senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Podczas posiedzenia nie było dyskusji. Ustawa została poparta przez senatorów komisji jednogłośnie.

Nowelizacja zakłada, że w 2023 r. obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa - emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł - poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Jak mówił, emerytury rolnicze będą także podniesione o 250 zł. Dodał, że przygotowywane są też inne regulacje dotyczące tych świadczeń; nad tymi rozwiązaniami pracuje ministerstwo rolnictwa.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia - odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, a do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury, czyli nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Do 3046,29 zł podwyższona zostanie miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Natomiast do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacja obejmie również renty i emerytury służb mundurowych oraz emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i rodzicielskie świadczenia uzupełniające. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska