Sprawa dotyczyła prawa do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników. Wnioskodawczynią była wdowa po rolniku, który przez wiele lat pobierał świadczenia emerytalne zarówno z KRUS, jak i ZUS (miał prawo do emerytury z ogólnego systemu, legitymował się bowiem odpowiednimi okresami ubezpieczenia).
Po jego śmierci wdowa wystąpiła do KRUS o przyznanie jej prawa do renty rodzinnej. Argumentowała, że skoro jej zmarły mąż pobierał dwa świadczenia, to ona również powinna mieć analogiczne uprawnienie. Jednak rolniczy organ rentowy wydał decyzję odmowną, argumentując, że przepisy nie przewidują możliwości pobierania dwóch rent rodzinnych z dwóch różnych systemów ubezpieczeniowych jednocześnie przez tę samą osobę, zaś prawo do równoczesnego pobierania tych świadczeń musi być wyraźnie zapisane w ustawie.