Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą od dwóch miesięcy i korzystam z ulgi na start. Chciałabym jednak zmienić formę wykonywania działalności na spółkę cywilną. Czy nadal będę mogła korzystać z ulgi na start?
Ulga na start została określona w art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres sześciu miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Warunkiem jest, aby nie wykonywał tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i w ramach etatu wykonywał czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.