Od marca zmieniły się również kwoty maksymalnych zmniejszeń świadczeń. W przypadku rolniczej emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy jest to 561,70 zł lub 477, 47 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Jednocześnie KRUS przypomina, że podjęcie działalności gospodarczej nie powoduje utraty okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, o ile prowadzona działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Nowe stawki decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytury albo renty rolniczej to efekt wzrostu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku.