Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z podwyżką najniższego wynagrodzenia. I chociaż minimalna pensja wzrośnie w przyszłym roku dwa razy, to wysokość wsparcia dla opiekunów zostanie podniesiona raz, bo przepisy przewidują jedną jego waloryzację w danym roku.

Najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. (Dz.U. poz. 1952) w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. Najpierw, od 1 stycznia, będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł. Ta podwyżka jest istotna nie tylko dla osób zarabiających minimalną pensję, lecz także dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, które są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Wzrost należnej im pomocy finansowej jest bowiem uzależniony od tego, jak zmienia się najniższe wynagrodzenie. Jednak z uwagi na to, że wzrośnie ono w 2023 r. dwa razy, zarówno wśród opiekunów, jak i samorządów pojawiły się pytania, jak będzie wyglądać waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego i czy jego kwota też zostanie podniesiona dwa razy.

Jak będzie wyglądać waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma brzmienie art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), który określa zasady weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia – i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko przekazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku.

Wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego

W praktyce oznacza to, że skoro najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490 zł, a 1 stycznia br. wynosiło 3010 zł, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 15,94 proc. W związku z tym, że w br. jego kwota wynosi 2119 zł, to przy zastosowaniu wspomnianego wskaźnika od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do 2456,76 zł, co po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę daje 2457 zł. Taka kwota świadczenia będzie wypłacana opiekunom przez gminy przez cały 2023 r. Te zaś będą mogły zacząć zmieniać decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne w zakresie jego wysokości tuż po tym, jak minister rodziny i polityki społecznej oficjalnie ogłosi jego zwaloryzowaną kwotę poprzez publikację obwieszczenia w Monitorze Polskim, na co ma czas do 15 listopada.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

Od 1 stycznia 2023 r. nie zmieni się natomiast wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego przeznaczonego dla osób, które ze względu na to, że niepełnosprawność członka rodziny powstała w dorosłym życiu, nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego (od 2014 r. nie został wykonany otwierający im do tego drogę wyrok Trybunału Konstytucyjnego). Kwota zasiłku, który obecnie wynosi 620 zł, jest weryfikowana co trzy lata razem z innymi świadczeniami rodzinnymi, a jej następny termin przypada na 2024 r.