W ubiegłym roku dwanaście osób specjalnie zasłużonych dla kraju dostało emerytury specjalne. To mniej niż w 2013 r.
Prezes Rady Ministrów może przyznać dożywotnią emeryturę lub rentę w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podstawą do wydania decyzji o wypłacie takiego świadczenia jest art. 82 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
Okazuje się, że w 2014 r. przyznano osiem świadczeń dla zasłużonych byłych działaczy opozycji demokratycznej znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wysokość wsparcia wynosiła od 1,2 do 2,5 tys. zł (w 2013 r. pięciu działaczy opozycji otrzymało pomoc od 700 zł – 2 tys. zł). Trzy świadczenia dostały osoby zasłużone dla kultury polskiej. Pomoc dla nich wyniosło od 800 do 1500 zł (rok wcześniej świadczenia w kwocie od 800 zł do 2 tys. zł przyznano pięciu tego typu osobom). W 2014 r. prawo do specjalnej renty zyskała także wdowa po osobie zasłużonej dla działalności naukowej i politycznej. Co miesiąc otrzymywała ona 900 zł.
Ponadto premier przedłużył prawo do świadczeń trzem osobom. W 2013 r. wydano 9 takich decyzji, a także 4 podwyższające kwoty wsparcia.