Waloryzacja rent emerytur wyniesie na pewno 10 proc., a może sięgnąć nawet 13 proc. w 2023 r., poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Na jesieni zostanie podjęta decyzja, czy będzie to waloryzacja procentowa czy procentowo-kwotowa (z gwarantowaną kwotą minimalną).

"Jeżeli chodzi o ostateczny kształt i wysokość waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, będziemy wiedzieć w lutym 2023 r, teraz wskaźniki wskazują, że będzie to na pewno ponad 10% waloryzacja, a może dojść nawet do 13%" - powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

Pytana czy będzie to waloryzacja procentowa czy procentowo-kwotowa, poinformowała, że decyzja w tej sprawie zapadnie jesienią.

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest w marcu.