Wyspecjalizowana oferta dla poszczególnych branż, współpraca z samorządami gospodarczymi i intensywny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. To czynniki decydujące o rosnącej rynkowej przewadze TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego rangę potwierdziła właśnie globalna agencja ratingowa S&P Global Ratings, utrzymując wysoki rating TUW PZUW.

– Rating na poziomie A- z perspektywą stabilną świadczy o naszej wiarygodności na rynku międzynarodowym i w Polsce. Ma też ważne praktyczne znacznie dla ubezpieczanych przez nas podmiotów. Dzięki ratingowi prestiżowej agencji nasze polisy są honorowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Mogą być więc ważnym argumentem dla ubezpieczonych, którzy muszą pokazać zabezpieczenia, gdy ubiegają się o kredytowanie swoich inwestycji przez międzynarodowe instytucje finansowe – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.
Rafał Kiliński - prezes TUW PZUW / Fot. materiały prasowe
TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się międzynarodowym ratingiem. Ocena na poziomie A- oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań. – Wysokiej ocenie ratingowej towarzyszy nasz dynamiczny rozwój, nawet w trudnych warunkach rynkowych. Osiągnięty w zeszłym roku przypis składki na poziomie prawie 800 mln zł brutto był o ponad jedną czwartą wyższy niż rok wcześniej. Poszerzamy ofertę o nowe produkty i otwieramy się na nowe sektory – dodaje prezes Kiliński.

Naszym atutem jest kompleksowa i elastyczna oferta dla różnych sektorów. Dopasowujemy ją do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonych

Optymalne rozwiązania na każde ryzyko
TUW PZUW jest największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Należy do Grupy PZU. Ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze i medyczne, samorządy oraz instytucje publiczne i kościelne. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i zdrowotnych. Ma ambicje, aby zapewniać ubezpieczonym optymalne rozwiązania na każde ryzyko i za wyważoną cenę.
– Nie boimy się wyzwań, a strategia budowania kompleksowej oferty dla wybranych branż, także trudnych, znakomicie się sprawdza. Tak jest z ubezpieczeniami dla szpitali, od których zaczynaliśmy. Innym przykładem są instytucje kościelne – ubezpieczamy majątek niemal wszystkich zakonów w Polsce i wielu diecezji. Nastawiamy się na tworzenie wyspecjalizowanej, sektorowej oferty, a drogą do tego jest również współpraca z samorządami gospodarczymi. Jest nam z nimi po drodze, ponieważ samorządy, gospodarcze i nie tylko, opierają się na tych samych, co ubezpieczenia wzajemne wartościach: solidarności i współpracy na rzecz maksymalizowania wspólnych korzyści – opowiada prezes Kiliński.

Przykładem takiego samorządu jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, we współpracy z którą TUW PZUW powołał nowy związek wzajemności członkowskiej dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Związki wzajemności członkowskiej to „TUW-y w TUW-ie” – zrzeszają ubezpieczonych o podobnej działalności i związanym z tym ryzyku. W przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej właśnie minimalizowanie ryzyka ma szczególne znaczenie. – Kładziemy nacisk na to, aby zapobiegać szkodom, a nie czekać, aż się wydarzą – mówi prezes TUW PZUW.

Więcej wspólnych korzyści

Prężnie rozwijającą się dziedziną działalności TUW PZUW są ubezpieczenia dla podmiotów leczniczych, majątkowe i odpowiedzialności cywilnej. – Ubezpieczamy ich już prawie 180. Właśnie dołączył do nas kolejny – duży szpital z południa Polski. Co ważne, zdecydowana większość szpitali, które zasmakowały już ubezpieczeń wzajemnych, trwa wiernie przy nas, a to najlepsza rekomendacja – mówi Rafał Kiliński.
W jeszcze szybszym tempie rozwijają się oferowane pracodawcom ubezpieczenia zdrowotne dla ich pracowników. Działają jak abonamenty medyczne w prywatnych przychodniach. – To nasza mocna strona. Przypis składki wzrósł w zeszłym roku prawie trzykrotnie. Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że dodatkowa opieka zdrowotna dla pracowników jest najcenniejszym benefitem, jaki mogą im zaproponować. Traktują ją jako mądrą inwestycję w ludzi, na których przecież opiera się każda instytucja i firma – wyjaśnia prezes.
Świadczy o tym nowo powołany związek wzajemności członkowskiej dla firm z sektora energetycznego i elektrociepłowniczego skupionych w Agencji Rynku Energii. Powstał właśnie po to, aby zapewniać opiekę zdrowotną ich pracownikom.
– Mamy ambitne plany, atrakcyjne produkty i fenomenalny zespół. Mimo niepewności w gospodarce, pandemii i wojny w szybszym niż założone tempie realizujemy naszą strategię na lata 2021-2024. Jej nazwa „Więcej wspólnych korzyści” oddaje istotę ubezpieczeń wzajemnych. Zachęcamy do współpracy – podsumowuje prezes Rafał Kiliński.