Pracowałam u drobnego przedsiębiorcy, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Firma zostanie zamknięta. Jestem w ciąży, czy przysługują mi jakieś świadczenia?
Jeszcze do niedawna osoba znajdująca się w takiej sytuacji po urodzeniu dziecka mogła liczyć tylko na świadczenie rodzicielskie (1000 zł), a przed porodem mogła otrzymać zasiłek chorobowy, o ile spełniała ku temu warunki. Jednak 1 stycznia 2022 r. zmienił się stan prawny i weszło w życie nowe brzmienie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 ust. 1 tej ustawy zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży: