Nowe prawo dotyczące emerytur pomostowych, które miały pomóc ubezpieczonym, dla niektórych z nich mogą się okazać problemem. Ostrzegaliśmy przed tym w DGP nr 110/2022 „Emerytury pomostowe: Jedno naprawiane, drugie pogorszone”. Chodzi o nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia br. Uchyliła ona sprawiający wiele kłopotów art. 4 pkt 7, który mówił o konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia pomostówki. Bez tego cała procedura nie mogła ruszyć.
– Zdarzało się, że ZUS, powołując się na brak rozwiązania stosunku pracy, odmawiał badania pozostałych przesłanek. Bywało również tak, że w decyzji słusznie odmawiającej pomostówki ze względu na kontynuację zatrudnienia organ rentowy potwierdzał spełnienie innych warunków, a po rozwiązaniu stosunku pracy zmieniał swoje stanowisko, ponieważ nie był związany pierwszym rozstrzygnięciem. W takich sytuacjach były pracownik pozostawał bez emerytury, bez pracy i bez realnych szans na znalezienie nowego zatrudnienia – wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.