Czternastka, podobnie jak rok temu, będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji, czyli maksymalnie 1338,44 zł brutto (1217,98 zł na rękę po odjęciu składki zdrowotnej). Przelew nastąpi z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać wniosków.
Uprawnione do niej są osoby, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Liczy się także dochód, który ma wpływ na wysokość wypłaty. W tym roku próg również wynosi 2900 zł. Pełną kwotę dostaną jedynie osoby, których świadczenie podstawowe nie przekraczało tej sumy. Pozostałym wypłata zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą kryterium (mechanizm „złotówka za złotówkę”). ©℗