Dariusz Kwiatkowski, radca prawny, Kwiatkowski & Wspólnicy
Zadłużenie składkowe stanowi dla wielu płatników niemały problem. Wierzytelności tego rodzaju mogą stać się przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak układ zawierany w ramach tego postępowania może przewidywać jedynie ich rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. To z kolei ogranicza pole manewru dłużnika. Bardziej elastycznym rozwiązaniem jest zawarcie z ZUS układu, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Jej przepisy nie mówią wiele o tego rodzaju uldze, dlatego aby skutecznie skorzystać z tego rozwiązania, trzeba zwrócić uwagę także na istniejącą praktykę.
Bez restrukturyzacji