Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin, który został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.
Co ciekawe, resort przyjął strategię podobną jak w przypadku leczenia uzależnień dzieci od nowych technologii – każdy z realizatorów programu będzie mógł opracować własną metodę pracy z pacjentami, a w trakcie oceny pilotażu wyciągnięte zostaną wnioski, która z nich jest najbardziej efektywna. Przy czym programy terapeutyczne opracowywane przez realizatorów mają uwzględniać z jednej strony poprawę zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego oraz zwiększenia wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do własnego zdrowia psychicznego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem, z drugiej – satysfakcję pacjenta z leczenia i opieki.