Prowadzę działalność gospodarczą. ZUS decyzją z 15 maja br. odmówił mi odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, uzasadniając to przedawnieniem. Wypadek miał miejsce 3 września 2021 r. Na dzień wypadku miałem zadłużenie składkowe z kilku miesięcy, ale 1 marca 2022 r. uregulowałem 50 proc. długu i zadeklarowałem kolejne wpłaty. Czy w tych okolicznościach decyzja ZUS jest właściwa?

Podczas powrotu z pracy do domu miałem wypadek. ZUS odmówił mi jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, a przecież wracałem z pracy. Czy decyzja ZUS jest zasadna? Za to samo zdarzenie otrzymałem podwyższony zasiłek chorobowy.