Sejm 9 marca 2022 r. uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która likwiduje jeden z warunków przyznawania takiej emerytury, a dokładnie to, że przed wydaniem decyzji w sprawie emerytury pomostowej wymagane jest rozwiązanie umowy o pracę. To bardzo ważna wiadomość dla osób zamierzających ubiegać się o to świadczenie, bo po zmianach nie będą już musiały rezygnować z pracy dopóty, dopóki nie będą miały pewność, że emeryturę pomostową dostaną.
Na dzień oddawania tego numeru do druku nowelizacja czekała na podpis prezydenta, ale ponieważ uzyskała jednomyślne poparcie wszystkich opcji politycznych, można się spodziewać, że weta raczej nie będzie.