1217,98 zł – taką kwotę dostaną w tym roku emeryci i renciści z tytułu dodatkowego rocznego świadczeniu pieniężnego. Świadczeniobiorcy mogą spodziewać się przelewów wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki – informuje ZUS.

Przypomnijmy, że 13. emerytura (trzynastka) została wprowadzona ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1808 ze zm.) jako świadczenie stałe, wypłacane co roku.
Dostają ją z urzędu osoby, które na 31 marca (roku, w którym wypłacane jest to świadczenie) są uprawnione do:
  • emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia przedemerytalnego.
Z kolei jej wysokość jest równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca (roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie). W 2022 r., po waloryzacji, jest to 1338,44 zł brutto. Z tej kwoty nie są dokonywane potrącenia i egzekucje. Do tej pory podlegała ona jednak opodatkowaniu.
Aby nie trzeba było płacić daniny, minister finansów wydał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku (Dz.U. z 2022 r. poz. 556). Zgodnie z jego przepisami preferencja ma dotyczyć świadczeń przysługujących za 2022 r. Oznacza to, że będą nią objęte świadczenia przysługujące za ten rok i wypłacane od razu, a także z opóźnieniem, np. w przyszłym roku (pisaliśmy o tym w DGP nr 47/2022 „Trzynasta emerytura bez PIT”).
– Zaniechanie jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Nie dotyczy jednak trzynastek należnych za poprzednie lata – zapewnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS. W efekcie, jak wskazuje, ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł (9 proc. z 1338,44 zł), a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.
Jakie korzyści daje omawiana zmiana?
Takie byłyby różnice w kwocie trzynastki, gdyby nie rozporządzenie MF (przy kwocie trzynastki brutto 1338,44 zł):
■ w przypadku świadczenia podstawowego w wysokości 1161,56 zł, kwota trzynastki netto wyniosłaby 1217,98 zł
■ w przypadku świadczenia podstawowego w wysokości 1300 zł, kwota trzynastki netto wyniosłaby 1194,98 zł
■ w przypadku świadczenia podstawowego w wysokości 2500 zł, kwota trzynastki netto wyniosłaby 990,98 zł
■ w przypadku świadczenia podstawowego w wysokości 4920 zł, kwota trzynastki netto wyniosłaby 1093,98 zł
■ w przypadku świadczenia podstawowego w wysokości 5000 zł, kwota trzynastki netto wyniosłaby 1094,98 zł