Nowa kwota została ustalona zgodnie z wprowadzonym na początku tego roku mechanizmem stałej, corocznej waloryzacji wysokości kryterium. Przewiduje on, że próg warunkujący uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie podwyższany na zasadach określonych przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a to, ile będzie wynosić, poda prezes ZUS w obwieszczeniu publikowanym w „Monitorze Polskim”. Takie rozwiązanie ma zagwarantować, że osoby z prawem do najniższych emerytur i rent, w tym renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, na skutek podniesienia ich wysokości nie będą tracić 500+. Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 ze zm.) w dochodzie osoby ubiegającej się o 500+ uwzględniane są świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, głównie emerytury i renty (co istotne w kwotach brutto).
Ponieważ w tym roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma wynieść 7 proc., o tyle też od marca wzrośnie próg dochodowy do 500+ dla osób niepełnosprawnych, który obecnie wynosi 1772,08 zł. W efekcie kryterium będzie wynosić 1896,13 zł i taka też kwota została wskazana w komunikacie prezesa ZUS (M.P. poz. 254).