Nasz pracownik często przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ostatnio chorował w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r. (nabył prawo do zasiłku chorobowego), a następnie od 10 stycznia 2022 r. – choroba trwa nadal. Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?
Zgodnie z ogólną zasadą pracownikowi przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym (14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia) przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków pracodawców. I choć kosztów wynagrodzenia nie ponosi Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, to okres jego pobierania wliczany jest do okresu zasiłkowego. Ponadto, jeśli pracownik nie wykorzysta pełnego limitu wynagrodzenia chorobowego w danym roku, w kolejnym limit nalicza się od nowa.