Prowadzę działalność gospodarczą. Złożyłem do ZUS skargę na niewłaściwe prowadzenie moich spraw przez inspektorat ZUS, gdyż odpowiedzi na moje pytania otrzymałem dopiero po kilku tygodniach, a do tego pisma te zawierały błędy. Niestety moje kolejne wystąpienie pozostało bez odpowiedzi. W tej sytuacji zdecydowałem się wysłać ponaglenie do prezesa ZUS, również bez efektu. Czy w tej sytuacji mogę złożyć skargę do sądu?
Zgodnie z art. 3 par. 1 i 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na: