Z inicjatywą w tym zakresie wyszła grupa posłów PiS. Wczoraj zajmował się nią Sejm.
Jest ona skierowana do działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Do tej pierwszej grupy zalicza się osoby, które od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziły, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Natomiast do drugiej kategorii kwalifikuje się ten, kto od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. podlegał różnym formom represji (np. był więziony, internowany, karnie wcielany do wojska czy szykanowany w pracy).