Reklama
Zarząd podjął uchwałę, w której wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych, gwarantujące coroczny deputat. Przestaną one obowiązywać 31 grudnia 2014 r. Władze Kompanii Węglowej swoją decyzję uzasadniały trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki. Uprawnionych do deputatu jest bowiem ok. 160 tys. osób, a koszt realizacji tego świadczenia to ok. 260 mln zł.
Górnicze związki postulują, aby w 2015 roku deputat był realizowany wyłącznie w naturze, gdyż na zwałach leżą tysiące ton niesprzedanego węgla. Po zredukowaniu 6 lutego 2014 r. wysokości deputatu, jego aktualny przydział wynosi 2 lub 1,5 tony na osobę.