Prowadzę działalność usługową – wykonuję przewozy towarów. Jestem w okresie 24-miesięcznego okresu składek preferencyjnych od 1 stycznia 2020 r. Ostatnio policja zatrzymała mi prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości, więc nie mogę wykonywać działalności. Czy mogę zawiesić działalność na ten czas, aby przedłużyć okres korzystania z ulgi?

Zgodnie z art. art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w art. 18a ust. 1 ustawy systemowej przewidziano ulgę dla jednej z kategorii osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj. określonych w art. 8 ust. 6 pkt 1. Na jej podstawie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.