Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego u pracowników stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jednak niekiedy podstawa wymiaru musi być ustalona z okresu krótszego, gdy okres zatrudnienia tyle nie trwa. W opisywanym przypadku podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie za lipiec i sierpień, po odpowiednim uzupełnieniu, w zależności od rodzaju wynagrodzenia. [ramka]
Patrzymy na pełne miesiące