Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) zmodyfikowała zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Spowodowało to niemałe poruszenie i niektóre media donoszą, że zmiana (art. 84 ust. 6 ustawy systemowej) umożliwiająca żądanie zwrotu świadczeń od płatnika jest niezgodna z konstytucją. Tymczasem Sąd Najwyższy dopuszczał od dawna możliwość żądania zwrotu takich wypłat bezpośrednio od płatnika z pominięciem osoby, która je faktycznie pobrała, z czego ZUS korzystał. Nowelizacja ma jedynie charakter doprecyzowujący. Ale bez wątpienia ważną nowością jest to, że ani płatnicy, ani inne podmioty nie będą już mogli argumentować, że zwrot równowartości nienależnego świadczenia jest ograniczony w czasie.
(Nie)pozorna zmiana