Chodzi o ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało propozycje, których głównym celem ma być usunięcie mankamentów w obowiązujących rozwiązaniach w tej kwestii. Zapytaliśmy resort, o jakie zmiany konkretnie chodzi, ale dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z założeń do projektu wynika jedynie, że ma on przede wszystkim na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Obecnie regułą jest bowiem utrata ubezpieczenia rolniczego przez osobę, która wchodzi do systemu powszechnego.