Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2047 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Przewiduje on trzy istotne modyfikacje w dotychczas obowiązujących zasadach w realizacji programu 500+.
Pierwsza z nich dotyczy organu odpowiedzialnego za przyznawanie pieniędzy na dzieci. Nie będzie już nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania rodzica, ale ZUS.