Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W sumie we wtorek Rada Ministrów przyjęła sześć dokumentów.

Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus. Program realizowany jest na ogromną skalę i cieszy się dużą popularnością. Obecnie na ten cel zostało przeznaczonych już ponad 157 mld zł, z których korzysta blisko 6,5 mln dzieci

– czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Wśród najważniejszych zmian w ustawie KPRM wskazała powierzenie obsługi programu "Rodzina 500 plus" Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zmianę formy składania wniosku. Będzie to możliwe jedynie przez internet. Z udostępnionych przez KPRM danych wynika, że w 2018 r. 32,3 proc. wniosków zostało złożony przez internet. W 2019 r. było to już 65,8 proc., a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. 84 proc.

W projekcie przewidziano też zmianę sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego – możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Oznacza to odejście od wypłaty w formie gotówkowej.

Kolejną z głównych zmian będzie wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.