Paweł Ziółkowski, prawnik
Pracownik otrzymuje jako wynagrodzenie netto ok. 60 proc. kwoty, którą ponosi pracodawca na jego zatrudnienie, bo ok. 40 proc. stanowią podatek dochodowy, składki do ZUS i ewentualne wpłaty na PPK. Inaczej jest w przypadku działalności gospodarczej, w ramach której można obniżyć podatek dochodowy, a składki płaci się od zadeklarowanej kwoty, która nie zwiększa się wraz z wysokością wynagrodzenia. Tym samym im wyższe wynagrodzenie, tym bardziej opłacalnej jest przejście na działalność gospodarczą. Oczywiście niskie składki oznaczają w przyszłości bardzo niskie świadczenia.