Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw. Większość jej przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a jedną z najważniejszych zmian jest likwidacja zasady automatycznego wyłączenia z ubezpieczenia chorobowego w razie spóźnienia się ze składką lub opłacenia jej w niepełnej wysokości.
Ale uwaga! Mimo że przedsiębiorca będzie nadal ubezpieczony, to zasiłku i tak nie dostanie. Najpierw będzie musiał spłacić zadłużenie. Przedsiębiorcza matka, która ma nieopłacony ZUS, nie dostanie np. zasiłku macierzyńskiego. Ale czy to oznacza, że nie otrzyma także świadczenia rodzicielskiego wypłacanego przez gminy? Chodzi o specjalne świadczenie, w wysokości przynajmniej 1000 zł, zwane popularnie kosiniakowym, wypłacane przede wszystkim kobietom, które urodziły dziecko, ale nie mają prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego – w tym właśnie zasiłku macierzyńskiego. [ramka]