Od sześciu miesięcy korzystam ze zwolnienia lekarskiego, kończy mi się niedługo okres zasiłkowy. Jestem przy tym w czwartym miesiącu ciąży i lekarz sugeruje, że nie powinnam wracać do pracy. Czy będę mogła skorzystać ze zwolnienia lekarskiego do końca ciąży z nowego okresu zasiłkowego?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn ‒ nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży ‒ nie dłużej niż przez 270 dni. Tak stanowi art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Jak widać, kobiety w ciąży mają prawo do dłuższego okresu zasiłkowego, bo trwającego 270, zamiast 182 dni. Ustawa posługuje się wyrażeniem „niezdolność do pracy (...) występuje w trakcie ciąży”, co oznacza, że niezdolność ta mogła powstać także i przed ciążą, ale i tak w jej trakcie ulega wydłużeniu. Podobnie będzie więc w opisywanym przypadku.