Reklama
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w programie „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który podobnie jak „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Nowa edycja programu na lata 2021–2024, z łącznym bud żetem 300 mln zł, przewiduje kilka zmian w porównaniu do tej realizowanej w latach 2019–2020. Zgodnie z przyjętymi w niej zasadami gminy oraz powiaty mogą występować o środki na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które ma być placówką przeznaczoną dla nie więcej niż 20 dorosłych osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a tych drugich ma być minimum 40 proc. W centrum będą miejsca zarówno dziennego, jak i całodobowego pobytu – przynajmniej dwa. Samorząd, który zdecyduje się na uruchomienie takiej placówki, może otrzymać pieniądze na budowę, zakup lub zmianę przeznaczenia istniejącego obiektu, jego remont, a także na późniejsze wyposażenie w odpowiedni sprzęt i zagospodarowanie terenu wokół niego. Co istotne, finansowaniu będzie podlegać 100 proc. kosztów, choć z pewnymi zastrzeżeniami, bo np. całkowita powierzchnia centrum nie może być większa niż 500 mkw., a w przypadku zakupu sprzętu i innego wyposażenia obowiązuje limit 10 tys. zł na jedno miejsce. Natomiast w drugim module konkursu finansowane będą koszty bieżącej działalności, wynagrodzeń kadry oraz transportu osób niepełnosprawnych.
Wnioski o przyznanie dotacji samorządy mogą składać do właściwych urzędów wojewódzkich. Przy ich rozpatrywaniu premiowane dodatkowymi punktami będą takie kryteria jak liczba pokoi jednoosobowych. Jeśli będzie ich minimum 50 proc., samorząd otrzyma jeden punkt, a gdy 100 proc. – trzy. Uwzględniane będzie też zapewnianie miejsc opieki wytchnieniowej, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, gdy ich opiekunowie nie będą mogli przez jakiś czas się nimi zajmować. Kolejne kryterium, które będzie uwzględniane, jest związane z położeniem centrum, a więc czy w jego pobliżu jest komunikacja publiczna i dostęp do takich miejsc jak: sklep, kościół, ośrodek zdrowia lub restauracja.