Płatnicy świadczący usługi przewodnickie na rzecz muzeów będą mogli ubiegać się o zwolnienie ze składek do ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

To nie pomyłka. Taka regulacja za sprawą Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu znajdzie się w projekcie tarczy antykryzysowej (tj. nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), który w ubiegłym tygodniu przyjął rząd. Tak przynajmniej wynika z deklaracji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (do zamknięcia wydania projekt po Radzie Ministrów nie został opublikowany na stronie Sejmu).
Rząd zamierza w ten sposób usunąć lukę prawną, która powstała w związku z wejściem w życie tarczy branżowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255) i która została załatana tylko częściowo. – Zmiana ma na celu dostosowanie sytuacji płatników składek świadczących usługi przewodnickie na rzecz muzeów do sytuacji pozostałych przedsiębiorców związanych z branżą muzealną – tłumaczy resort kultury.
Przypomnijmy, skąd wziął się problem. Na mocy powyższych przepisów pomocowych osoby prowadzące działalność gospodarczą pod określonym kodem PKD uzyskały prawo do zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Nie wszyscy mogli jednak od razu skorzystać z ulgi.
Początkowo na przeszkodzie stanął im przewidziany w przepisach termin na złożenie wniosku. Upłynął on jeszcze przed wejściem w życie ustawy, tj. 30 listopada 2020 r., o czym DGP informował jako pierwszy („Przepisów jeszcze nie ma, a już wymagają nowelizacji”, DGP nr 233/2020 r.). Za sprawą nowelizacji (tj. ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159) problem udało się naprawić. Niestety tylko częściowo.
Poprawione przepisy nie objęły bowiem niektórych podmiotów uprawnionych do ulgi w składkach, w tym m.in. przedsiębiorców działających pod kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów). W konsekwencji nie mogli oni skorzystać z tej formy wsparcia, bo ZUS nie chciał przyjmować od nich wniosków. Po wejściu w życie nowych regulacji w końcu dostaną taką szansę.
– Każda pomoc przedsiębiorcom, których działalność została dotknięta przez epidemię, jest istotna. Niemniej powinniśmy skupić się raczej na instrumentach bieżących, a wszelkie niedociągnięcia naprawiać od razu. Inaczej pomoc nie spełni swojej podstawowej funkcji, czyli ochrony przedsiębiorców przed zamknięciem biznesu. Nie wiem, dlaczego w tym przypadku czekano tak długo – komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd