To nie pomyłka. Taka regulacja za sprawą Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu znajdzie się w projekcie tarczy antykryzysowej (tj. nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), który w ubiegłym tygodniu przyjął rząd. Tak przynajmniej wynika z deklaracji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (do zamknięcia wydania projekt po Radzie Ministrów nie został opublikowany na stronie Sejmu).
Rząd zamierza w ten sposób usunąć lukę prawną, która powstała w związku z wejściem w życie tarczy branżowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255) i która została załatana tylko częściowo. – Zmiana ma na celu dostosowanie sytuacji płatników składek świadczących usługi przewodnickie na rzecz muzeów do sytuacji pozostałych przedsiębiorców związanych z branżą muzealną – tłumaczy resort kultury.