Czas zasadniczej służby wojskowej zalicza się do okresu uprawniającego do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Takie doliczenie jest możliwe tylko wówczas, gdy zainteresowany podjął prace w szkodliwych warunkach w ciągu 30 dni od opuszczenia wojska – orzekł wczoraj Sąd Najwyższy.
SN zajął się sprawą w efekcie kasacji zainteresowanego, któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania wcześniejszej emerytury. Skarżący zdobył uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego w wojsku, a po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej przez wiele lat pracował jako kierowca w firmie transportowej. Po ukończeniu 60. roku życia złożył wniosek o przyznanie emerytury w obniżonym wieku emerytalnym.
ZUS po sprawdzeniu dokumentów odmówił przyznania takiego świadczenia, tłumacząc, że zainteresowanemu do ustawowo wymaganych 15 lat brakuje niecałe 10 miesięcy.