Jutro rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zdecydują, co dalej z przebudową obecnego modelu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Zmiany w tym zakresie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem pieniędzy z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE).

Przypomnijmy, że każdy ich uczestnik ma mieć do wyboru dwa warianty. Opcja domyślna to przeniesienie środków z OFE na IKE+. Staną się one wówczas prywatne, będą podlegać dziedziczeniu, a ich właściciele będą mogli nimi swobodnie dysponować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jest jednak haczyk – ubezpieczeni będą musieli się uiścić 15-proc. opłatę przekształceniową. Alternatywą ma być złożenie deklaracji o przetransferowaniu środków z OFE w całości do ZUS. W tym wypadku nie trzeba będzie ponosić tej opłaty, ale nie będą dziedziczone.
Jak pisaliśmy w DGP nr 66/2021 r. („Związkowcy z uwagami do reformy OFE”), związki zawodowe co do zasady akceptują decyzję w sprawie ostatecznej likwidacji OFE, ale mają kilka zastrzeżeń. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące dziedziczenia środków.
Uwagi do rządowego projektu mają również pracodawcy. Konfederacja Lewiatan apeluje, żeby opłata przekształceniowa była potrącana przy wypłacie oszczędności, a nie w momencie przekazywania ich z OFE do IKE+. Jej pobranie z góry zmniejszy bowiem kapitał, który powinien pracować.
W trakcie konsultacji uwagi zgłosił także prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwraca uwagę, że projekt zakłada zmianę dotychczas prowadzonego przez ZUS Centralnego Rejestru Członków OFE na Centralny Rejestr Uczestników Funduszy i wprowadza obowiązek wzajemnego udostępniania przez ZUS oraz fundusze inwestycyjne danych osobowych osób zarejestrowanych w tym rejestrze. UODO ostrzega, że z zaproponowanych przepisów nie wynika jednak wprost, kto jest administratorem przetwarzanych w rejestrze danych, jakie role w ich przetwarzaniu pełnią ZUS i fundusz inwestycyjny, w jakim celu przetwarza się dane, przez jaki okres i jak wygląda cały proces.
Etap legislacyjny
Projekt w Sejmie