Przypomnijmy, że każdy ich uczestnik ma mieć do wyboru dwa warianty. Opcja domyślna to przeniesienie środków z OFE na IKE+. Staną się one wówczas prywatne, będą podlegać dziedziczeniu, a ich właściciele będą mogli nimi swobodnie dysponować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jest jednak haczyk – ubezpieczeni będą musieli się uiścić 15-proc. opłatę przekształceniową. Alternatywą ma być złożenie deklaracji o przetransferowaniu środków z OFE w całości do ZUS. W tym wypadku nie trzeba będzie ponosić tej opłaty, ale nie będą dziedziczone.
Jak pisaliśmy w DGP nr 66/2021 r. („Związkowcy z uwagami do reformy OFE”), związki zawodowe co do zasady akceptują decyzję w sprawie ostatecznej likwidacji OFE, ale mają kilka zastrzeżeń. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące dziedziczenia środków.