To kolejna istotna zmiana, która znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie konsultowany. Chodzi o – z pozoru niewielką – modyfikację art. 3 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.). Projekt zakłada usunięcie sformułowania: „w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej”, co może mieć daleko idące konsekwencje.
– W tym artykule uregulowane są tzw. wypadki zrównane. Są to zdarzenia, które w zakresie uprawnień do świadczeń (np. zasiłku) traktowane są na równi z wypadkiem przy pracy. Chodzi np. o wypadek, któremu pracownik uległ podczas wyjazdu integracyjnego (np. zwichnął nogę) lub w podróży służbowej (np. złamał rękę w hotelu) – tłumaczy Michał Wawrzynowski, ekspert ds. BHP w obszarze kosztów pracy w Ayming Polska.