I na tym etapie proces legislacyjny stanął w miejscu. Teraz rząd wychodzi z kolejną, zbieżną z poprzednim projektem, inicjatywą w tym zakresie.
Zakłada ona przebudowę obecnego modelu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. W konsekwencji przestaną one funkcjonować w dotychczasowej formule, a każdy ich uczestnik będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną ma być przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE+), wówczas pobrana zostanie 15 proc. opłata przekształceniowa, nazywana także podatkiem Morawieckiego.