Posłowie zdecydowali, że w tym roku będzie obowiązywać waloryzacja mieszana rent i emerytur, czyli kwotowo-procentowa. Emeryci oprócz trzynastki dostaną pod koniec roku także czternastkę.

Sejm przyjął dwie ustawy kluczowe dla seniorów. Jedna z nich to ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Wprowadza ona 14. emeryturę, która jest świadczeniem jednorazowym. Jej wypłata ma się odbywać na zasadach podobnych jak w przypadku trzynastki. Dostaną je tylko te osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternastka będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2,9 tys. zł. – To sprawiedliwe rozwiązanie – przekonuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternastka ma być wypłacana z urzędu, w wysokości równej kwocie najniższej emerytury (po tegorocznej waloryzacji będzie to 1250 zł). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Posłowie przegłosowali też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią emerytury nominalnie mają wzrosnąć o 3,84 proc. Zagwarantowano minimalną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł. Akceptacji nie zyskała poprawka opozycji, która gwarantowałaby świadczeniobiorcom minimalny wzrost ich świadczeń o 70 zł.
Podwyższone zostaną też świadczenia minimalne. I tak do 1250 zł (obecnie 1200 zł) wzrosną najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie natomiast 937,50 zł (obecnie 900 zł).
Etap legislacyjny
Ustawy skierowane do Senatu