1. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. OD 30 GRUDNIA 2020 R.
Rodzaj zmiany: Dla branż prowadzących na 30 września 2020 r. jako przeważającą działalność o określonym kodzie PKD wprowadzono nowe zwolnienie ze składek za listopad 2020 r. Uprawnieni są m.in. przedsiębiorcy z przeważającą działalnością oznaczoną kodami: 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach), 56.10.A (restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne) czy 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów). Aby skorzystać z ulgi, trzeba też być zgłoszonym jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. oraz odnotować spadek przychodu co najmniej o 40 proc. Wniosek o zwolnienie należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.