Polski pracownik przechodząc na emeryturę może obecnie liczyć na świadczenie w wysokości przeciętnie 48 proc. ostatniego wynagrodzenia brutto. Tymczasem, według badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Arabii Saudyjskiej stopa zastąpienia pensji emeryturą wynosi 100 proc. Oznacza to, że przeciętna wysokość emerytury jest równa przeciętnej wysokości ostatniego wynagrodzenia brutto.
Stopa zastąpienia brutto w przypadku pracowników o przeciętnych wynagrodzeniach w państwach OECD i w ośmiu innych gospodarkach światowych w 2012 roku / Inne

OECD zbadało stopę zastąpienia brutto pensji emeryturą w swoich krajach członkowskich oraz w ośmiu innych gospodarkach światowych: w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej i w Republice Południowej Afryki. Drugie, po Arabii Saudyjskiej, miejsce w tym zestawieniu zajęła Holandia ze stopą zastąpienia na poziomie 90,7 proc. Tuż za nią znalazła się Argentyna, gdzie pracownik odchodzący na emeryturę otrzymywał przeciętnie 90,4 proc. ostatniej pensji.

Stopa zastąpienia netto w przypadku pracowników o przeciętnych wynagrodzeniach w państwach OECD i w ośmiu innych gospodarkach światowych w 2012 roku / Inne

Średnia jeśli chodzi o zastąpienie pensji emeryturą dla państw członkowskich OECD wyniosła 54,4 proc.. Stopa zastąpienia dla polskich pracowników znalazła się poniżej średniej, podobnie jak m.in. stopa zastąpienia w Norwegii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie najniższe emerytury w relacji do ostatniego wynagrodzenia brutto otrzymywali mieszkańcy RPA – 9,6 proc. oraz Indonezji – 14,1 proc.

Nieco inaczej prezentują się dane obrazujące stopę zastąpienia netto (czyli stosunek do przeciętnego wynagrodzenia netto). Różnice wynikają w głównej mierze z tego, że emeryci, ze względu na niższy poziom świadczeń emerytalnych w porównaniu do wynagrodzeń, odprowadzają zazwyczaj niższe podatki niż grupa osób zatrudnionych. Dodatkowo zwykle nie odprowadzają oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Różnica pomiędzy średnią stopą zastąpienia brutto w krajach OECD a stopą zastąpienia netto w krajach OECD wyniosła w 2012 roku 11,4 pkt. proc. Najwyższa stopa zastąpienia netto występowała ponownie w Arabii Saudyjskiej (109,9 proc.). Na drugim miejscu znalazła się natomiast Argentyna (105,6 proc.). Pozostałe kraje o najwyższej stopie zastąpienia netto to: Holandia (101,1 proc.), Węgry (95,2 proc.) i Turcja (93,6 proc.). Stopa zastąpienia netto w Polsce, podobnie jak stopa zastąpienia brutto, była niższa od średniej OECD (65,8 proc.) i wyniosła w 2012 roku 59,5 proc.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.