Najwyższa Izba Kontroli nie wykryła nieprawidłowości w przekazaniu środków z OFE do ZUS - dowiedziała się TVN24 Biznes i Świat. NIK wysłała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raport po kontroli, z którego wynika, że ZUS przeprowadził transfer zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozpoczęta w lutym kontrola miała wykazać, czy przeprowadzenie operacji przekazania środków z OFE do ZUS-u nie wpłynie na sprawność wypłat rent i emerytur. Jak dowiedziała się TVN24 Biznes i Świat NIK nie wykrył nieprawidłowości w czasie przekazywaniu środków.

Kontrolerzy sprawdzili też, czy te działania nie wpłynęły negatywnie m.in. na podstawowe działania zakładu czyli wypłatę rent i emerytur, jakie kroki podjęto w celu dostosowania systemów informatycznych oraz czy instytucja dobrze przygotowała się do nowych zadań i przejęcia olbrzymich środków.