Rządowy projekt zmiany systemu emerytalnego może naruszać prawa nabyte przyszłych emerytów - uważa Roman Kusz, dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach. Wczoraj premier ogłosił założenia dotyczące emerytur z OFE.

Zdaniem mecenasa Kusza, proponowane zmiany to naruszenie konstytucyjnych praw każdego obywatela. Wskazuje on, że środki z OFE miały być dziedziczone. Tymczasem ZUS nie daje nam takich gwarancji.

Według Romana Kusza, ustawa zostanie najprawdopodobniej skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, a proponowane zmiany spowodują także spowolnienie gospodarcze.