Podniesienie wieku emerytalnego nie spowoduje ograniczenia prawa do ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Do związków zawodowych zgłaszają się pracownicy zaniepokojeni zmianami. Niepotrzebnie.
– Osoby objęte ochroną przedemerytalną w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą z niej korzystać do czasu osiągnięcia podniesionego wieku emerytalnego. Powinny sprawdzić termin objęcia ochroną – wyjaśnia Janusz Sejmej, rzecznik prasowy resortu pracy.
Od 1 stycznia 2013 r. co kwartał o miesiąc będzie podnoszony wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Będzie tak do czasu osiągnięcia 67 lat. Reforma systemu emerytalnego nie zmieniła jednak zasad ochrony pracowników przed zwolnieniem z pracy. Obowiązuje w niezmienionej formie art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).