– Osoby objęte ochroną przedemerytalną w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą z niej korzystać do czasu osiągnięcia podniesionego wieku emerytalnego. Powinny sprawdzić termin objęcia ochroną – wyjaśnia Janusz Sejmej, rzecznik prasowy resortu pracy.

Od 1 stycznia 2013 r. co kwartał o miesiąc będzie podnoszony wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Będzie tak do czasu osiągnięcia 67 lat. Reforma systemu emerytalnego nie zmieniła jednak zasad ochrony pracowników przed zwolnieniem z pracy. Obowiązuje w niezmienionej formie art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Pracodawcy nie mogą wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata i ma staż ubezpieczeniowy uprawniający do otrzymania emerytury po osiągnięciu tego wieku. Obecnie takie uprawnienie przysługuje kobiecie, która ma 56 lat (powszechny wiek emerytalny 60 lat) oraz 61-letniemu mężczyźnie (powszechny wiek emerytalny 65 lat). Zgodnie z art. 18 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637) prawo do ochrony stosunku pracy zachowają także ci, którzy 1 stycznia 2013 r. zyskają to uprawnienie.

Takie osoby będą pracować dłużej przy zachowaniu wydłużonego okresu chroniącego przed zwolnieniem. Dotyczy to kobiet urodzonych do 1 stycznia 1957 r. oraz mężczyzn urodzonych do 1 stycznia 1952 r.