Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła we wtorek w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy zakładającej m.in. usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu praw do emerytury policyjnej. Projektowana zmiana jest rezultatem ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.

Sejmowa komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także niektórych innych ustaw.

Po zamianach pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 roku życia oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Obie zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Są one skutkiem porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku między ówczesnym szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim i przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Obecnie obowiązujący zapis mówi, że emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat i odsłużył co najmniej 25 lat w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.

Reklama

Nowe przepisy – w stosunku do obecnego stanu prawnego – przewidują zniesienie konieczności ukończenia 55 roku życia, jako warunku nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Reklama

W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania mają ujednolicić zasady ich przyznawania. Obecnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają 100 proc. płatnych nadgodzin, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowej – 60 proc., a np. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą mieć wypłacanych pieniędzy za nadgodziny, a jedynie odbierać za nie wolny czas.

Po zmianach prawo do 100 proc. płatnych nadgodzin otrzymają wszyscy funkcjonariusze tych służb. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny funkcjonariusze będą mogli złożyć w ciągu 10 dni.

Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby.

"To jest przyjazny projekt ustawy. Zgodny z oczekiwaniami strony społecznej. Jego źródłem są porozumienia zawarte ze związkami zawodowymi" - podkreślił obecny na wtorkowej komisji wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych zwracali uwagę, że pewne proponowane rozwiązania należy dopracować albo poprawić.

"Projekt ustawy przeszedł konsultacje między resortowe. Jest to projekt całego rządu. Jeśli będą poprawki na kolejnych etapach prac legislacyjnych, będziemy się do nich odnosić" - stwierdził Zieliński.

"Mamy możliwość poprawienia całej ustawy i po kolei będzie od początku rozpatrywana w Senacie. To nie jest tak, że odbywa się jedno czytanie i sprawa ucieka. Nie lekceważymy tego" - zapewnił z kolei związkowców przewodniczący komisji poseł PiS Arkadiusz Czartoryski.