Wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur ma wynieść 103,24 proc., co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o co najmniej 35 zł.

Renty i emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Podwyżki świadczeń są wypłacane od 1 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego. To, ile one wyniosą zależy od wskaźnika ich waloryzacji. W 2020 roku wyniesie on 103,24 proc., co oznacza, że wzrosną o co najmniej 3,24 proc.

Waloryzacji podlegają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczenia mundurowe.

W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2020 roku:

• najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna1135,64 zł z 1100 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy851,73 zł z 825 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1362,77 zł z 1320 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1022,08 zł z 990 zł


Waloryzacji podlega także wysokość renty socjalnej, która od 1 września 2018 roku została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca 2020 roku świadczenie powinno wynieść 1135,64 zł.

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok. Dodatkowo rząd może zdecydować o innych mechanizmie waloryzacji rent i emerytur.