Emeryci i renciści, którzy postanowią się oddłużyć, będą mieli więcej pieniędzy w portfelu. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że zaspokajanie wierzycieli nie może odbywać się kosztem podstawowych zasad humanitarnych.
Projekt nowelizacji, który zostanie w najbliższym czasie opublikowany, rozwiązuje jedną z największych luk istniejących w prawie upadłościowym. Gdy w 2014 r. przyjmowano dużą reformę (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306), chciano wzmocnić pozycję konsumentów pragnących oddłużenia. Przy okazji jednak zaszkodzono emerytom i rencistom.
– Najwyższy czas im pomóc. Niestety, w 2014 r., gdy projektowano dużą nowelizację prawa upadłościowego, o nich zapomniano. W efekcie emeryci i renciści, którzy ogłaszają upadłość, często mają po 400–500 zł miesięcznie na życie – podkreśla dr Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.