Jeśli założenia rządu zostaną utrzymane, to dzięki waloryzacji najniższa emerytura wzrośnie w 2019 roku o około 33 zł brutto.

Jak co roku emeryci mogą liczyć na waloryzację świadczeń. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Jak będzie wysokość waloryzacji w 2019 roku? Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem budżetu na 2019 rok>>, wskaźnik waloryzacji na 2019 rok powinien wynieść nie mniej niż 103,26 proc., a to oznacza, że w 2019 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone o 3,26 proc. Wszystkie świadczenia, czyli świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz świadczenia mundurowe.

W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2019 roku:

  • najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - z 1029,80 zł do 1063,37 zł (podwyżka o 33,57 zł),
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 772,35 zł do 797,53 (podwyżka o 25,18 zł),
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - z 1235,76 zł do 1276,04 (podwyżka o 40, 28 zł),
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - z 926,82 zł do 957,03 (podwyżka o 30,21 zł).

Waloryzacji ulegnie także wysokość renty socjalnej, która od 1 września 2018 roku została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności. W efekcie świadczenie wzrosło z 865,03 zł do 1029,80 zł. Od marca 2019 roku świadczenie powinno wynieść 1063,35 zł (podwyżka o 33,55 zł).

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2019 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2018 rok.