- Myślę, że 25 proc. osób opóźni przejście na emeryturę w obniżonym wieku. Uprawnienia zyskują w IV kw. i część z nich może chcieć pracować dalej, licząc na nagrody i trzynaste pensje - mówi w wywiadzie dla DGP Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Z jakim przesłaniem jedzie pani na Forum Ekonomiczne w Krynicy?
Z dobrymi informacjami, że aktywna polityka społeczna jest realizowana i wszystkie zadania mają zapewnione finansowanie. I, co istotne na takim forum, że sytuacja na rynku pracy jest znakomita, a zmiany systemu emerytalnego bezpieczne dla świadczeniobiorców i finansów publicznych.